תקנים לברגים אומים ומוטות הברגה

לנוחיותכם תקנים לענף הברגים והמתכת טבלאות המרה משקלים ממדים וכו’:לחץ כאן – טבלת המרה קשיות – Brinell to Rockwellלחץ כאן- תקן ISO 898-1 דרישות חומר לברגים ומוטות הברגה DIN 975 / DIN 931 / DIN 933לחץ כאן- תקן ISO 898-2 דרישות חומר לאומים DIN 934לחץ כאן- תקן ASTM A193 ברגים ומוטות הברגה